Historia

Prag är en gammal stad, med anor från ett halvt sekel före Kristi födelse. Då var det en stam kelter som bodde här. Namnet Prag härstammar från det gamla slaviska ordet för “vadställe”, praga, eftersom staden grundades vid en övergång vid floden Vltava. Prag växte i betydelse under tidigt 900-tal, då området runt Prags slott utvecklades till ett viktigt handelscentra. Staden blomstrade vidare under de följande århundradena, och speciellt under Karl IV av Luxemburg. År 1689 brann stora delar av Prag ned till följd av en brand som startades av fransmän. Detta sporrade bara de ihärdiga slaverna till att ta tag i återuppbyggnaden och de byggde ett nytt och bättre Prag med en god ekonomisk utveckling. Knappt 200 år senare var det dags igen Tjeckien och därtill Prag var under tysk ockupation under andra världskriget, och staden led mycket. Inte nog med att fritänkare och politiker tillfångatogs och mördades, de allierade bombade dessutom staden för att komma åt nazisterna. Tragiskt nog blev stadskärnan hårt ansatt och stora delar förstördes. Efter andra världskriget låg Prag och hela Tjeckien under kommunistiskt styre, men efter Berlinmurens fall blev de självständiga.